S.C Forever Estate S.R.L

CUI  30586239

J 40/9674/2012

Tel: 0722.408.560

E-mail: office@foreverestate.ro

Web: www.foreverestate.ro

 

S.C FOREVER ESTATE S.R.L este operator de date cu caracter personal.

In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 privind protecţia

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

personal şi privind libera circulaţie a acestor date

va informam ca oferind datele dumneavoastra in zonele dedicate din acest site, va exprimati acordul ca

S.C FOREVER ESTATE S.R.L. sa poata prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal. S.C FOREVER ESTATE S.R.L.

respecta legislatia in vigoare si va garanteaza drepturile prevazute in Regulamentul UE 679/2016, din care enumeram:

DREPTUL DE ACCES AL PERSOANEI VIZATE

Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare

că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz

afirmativ, acces la datele respective şi la informaţii: scopurile prelucrării, categoriile

de date cu caracter personal vizate, acolo unde este posibil, perioada pentru care

se preconizează că vor fi stocate datelecu  caracter  personal,etc

DREPTUL LA RECTIFICARE

Persoana  vizată  are  dreptul  de  a  obţine  de  la  operator,  fără  întârzieri  nejustificate,

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care  o privesc.

DREPTUL LA STEGEREA DATELOR ("DREPTUL DE A FI UITAT")

 Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care

o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţiade  a  şterge  datele  cu  caracter  personal 

fără  întârzieri  nejustificate

DREPTUL LA RESTRICTIONAREA PRELUCRARII

S.C FOREVER ESTATE S.R.L. ia toate masurile tehnice si organizatorice adecvare pentru protejarea datelor

cu character personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului

neautorizat.